Ghi nhớ

MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý KHI MUA HÀNG
- - - - -

1.     HÀNG BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT, QUÝ KHÁCH KHÔNG PHẢI MẶC CẢ.

2.     HÀNG ĐÃ MUA CHỈ ĐƯỢC ĐỔI (KHÔNG QUÁ 3 NGÀY, NẾU QUÁ 3 NGÀY PHẢI TRAO ĐỔI TRƯỚC VỚI CỬA HÀNG VÀ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA CỬA HÀNG). KHI ĐỔI PHẢI MANG THEO TÚI ĐỰNG CỦA CỬA HÀNG, KHÔNG ĐỔI HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG.

3.     ĐỔI HÀNG VÀO CÁC BUỔI CHIỀU (SAU 12 GIỜ TRƯA). LƯU Ý KHÔNG ĐỔI HÀNG VÀO CÁC NGÀY MỒNG 1 ÂM LỊCH HÀNG THÁNG.

4.     HÀNG ĐÃ MUA KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI.  (TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT PHẢI TRAO ĐỔI TRƯỚC VÀ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA CỬA HÀNG.)

5.     HÀNG BỊ LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT XIN QUÝ KHÁCH MANG ĐẾN CỬA HÀNG ĐỂ ĐƯỢC BẢO HÀNH SỬA CHỮA MIỄN PHÍ.

CỬA HÀNG HƯNG THI